July 29, 2010

PTI di Sabah

"Regularisasi PTI di Sabah untuk tujuan bekerja" seperti yang dicadangkan oleh Datuk Johnny Masiton adalah langkah yang tidak rasional. Ini bertujuan untuk menghalalkan kumpulan PTI akan terus menatap dibumi Sabah. Menaikkan levi keatas migran yang dicadangkan oleh salah seorang menteri persekutuan juga bukan cara mengatasi masalah PTI yang kian serius.

Saya fikir tiba lah masanya pihak kerajaan mengambil langkah yang drastik untuk mengambil kaedah yang lebih konkrit. Amenisti secara besar-besaran perlu dilakukan untuk menghantar balik PTI secara berperingkat dalam tempoh yang singkat. Kerjasama pihak kerajaan negeri dan persekutuan dengan pejabat konsul di negeri ini perlu dipertingkatkan supaya semua mereka yang berstatus PTI haruslah didaftar semula.

Pihak berkuasa yang bertugas disempadan seperti Immigresen dan pihak lain yang terlibat mestilah bersikap nasionalist dan tidak tunduk dengan sebarang tekanan dari mana-mana pihak yang berkepentingan serta bersih dari jenayah rasuah. Bagi para pemimpin politik tempatan pula, jangan sekali-kali berkompromi disebabkan ketamakan kuasa sehingga sanggup mengadaikan hak rakyat dan bumi tercinta yang akhirnya jenarasi anak cucu kita merempat dibumi sendiri.

People who read this post also read :0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2010 Santapan Minda Sadom All rights reserved